?...ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทางสำหรับแสดงความเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่?เช่นในทางวรรณคดีเป็นต้?ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึ่งต้องหวงแหนประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอ?แต่ว่าเขาก็ไม่แข็งแร?เขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้... ?/strong>
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าพระองค์จะทรงเจริญพระชันษาในต่างประเท?ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศ แต่พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ย?และยังทรงห่วงใยต่อภาษาไทยอีกด้วย          

                    อ่านรายละเอียด
 
     
 
 
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในงานวิจิตรศิลป์เป็นอย่างยิ่?และจิตรกรรมก็เป็นสาขาหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงสนพระราชหฤทัยมากจนกระทั่งได้ทรงฝึกฝนด้วยพระองค์เองทรงเริ่มเขียนภาพอย่างจริงจังเมื่อ??? 2502 ซึ่งภาพที่ทรงเขียนส่วนมากจะเป็นพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้า?พระบรมราชินีนา?สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธ?และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทุกพระองค์ แต่มักจะเป็นภาพเขียนครึ่งพระองค์ ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มเผยแพร่มากขึ้นเมื่อคราวที่ทรงกรุณาโปรดเกล้า?พระราชทานภาพร่วมแสดงในการแสดงศิลปกรร?ครั้งที่ 14 ?? 2506 จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฎแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่?ด้วยกั?คื?                                                                          
   
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการถ่ายภาพอย่างจริงจังมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว?พระองค์ทรงศึกษาและฝึกฝนการถ่ายภาพด้วยพระองค์เอ?จนเป็นนักถ่ายภาพที่มีพระปรีชาสามารถยิ่?พระองค์ทรงเชี่ยวชาญแม้กระทั่งการล้างฟิล์?การอัดขยายภาพทั้งภาพขาวดำและภาพส?โดยทรงสร้างห้องมืด (Dark Room) ขึ้นในบริเวณชั้นล่างของตึกที่ทำการสถานีวิทยุ ?? ด้วยพระราชประสงค์ที่จะทร??สร้างภาพ ?ให้เป็นศิลปะอย่างถูกต้องและรวดเร็วด้วยพระองค์เอง  

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ปรากฏในหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ในปี ?? 2489 พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสด้วยพระอารมณ์ขันแก่ผู้ใกล้ชิดผู้หนึ่งถึงการเป็นช่างภาพอาชีพของพระองค์ว่?
?ฉันเป็นกษัตริย์ก็จริ?แต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสื?/strong>
พิมพ์สแตนดาร์ด ได้เงินเดือนเดือนล?100 บา?ตั้งหลายปีมาแล้ว จนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักทีเขาก็คงถวายเดือนละ 100 บา?อยู่เรื่อยมา ?/strong>
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ส่วนใหญ่จะเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา?และทูลกระหม่อมทุกพระองค์ อีกทั้งเป็นรูปที่พระองค์ทรงเสด็จราชการตามสถานที่ต่าง?เพื่อใช้ประกอบการทรงงา?
 
     
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยดนตรีมาตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงฝึกฝนวิชาดนตรีอย่างแท้จริ?คือการเขียนโน๊ตและบรรเลงแบบคลาสสิก แนวดนตรีที่ทรงสนพระราชหฤทัยคือแนวแจ๊?(Jazz) ทรงศึกษาประวัตินักดนตรีที่มีชื่อเสียงและทรงเปรียบเทียบฝีมือการเล่นดนตรีต่างๆ จากแผ่นเสียงสไตล์ที่โปรด เช่น สไตล์การเป่าโซปราโ?แซกโซโฟนของชิดนี?เบเซ?(Sydney Bechet) ออโต แซกโซโฟน ของจอห์นนี?ฮอดเจส (Johny Hodges) เป็นต้?br> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีเป็นพิเศษ เครื่องดนตรีที่โปรดคือ เครื่องเป่าแทบทุกชนิ?เช่น แซกโซโฟน คลาริเน็?และทรัมเป็?เป็นต้?พระองค์ทรงเล่นดนตรีร่วมกับวงดนตรีไม่ว่าวงดนตรีนั้นจะมีแนวการเล่นแบบใ?โดยทรงเล่นได้กับทั้งวงไทยและต่างประเทศ ตอนเดี่ย?(Solo) ทรงสามารถใช้

ปฏิภาณเล่นเดี่ยวได้อย่างยอดเยี่ย?ซึ่งเรียกว่า การเดี่ยวแบบ “Solo Adlib?ซึ่งถือว่ายากเพราะต้องแต่งเนื้อขึ้นโดยทันท?ทรงสามารถบรรเลงโต้ตอบได้อย่างสนุกสนานกับนักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น เบนนี่ กู๊ดแม?(Benny Goodman) แจ๊ก ทีการ์เด้น (Jack Teagarden) เป็นต้?นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพลงทั้งสิ้?47 เพลง โดยเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองก่อน และใส่คำร้องภาษาอังกฤษในภายหลั?มีทั้งสิ้น 5 เพลง คื?“Echo? “Still on My Mind? “Old Fashioned Melody? “No Moon? “Dream Island?

โดยเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องก่อ?และใส่ทำนองภายหลังคื??ความฝันอันสูงสุด ?แล??เราสู้ ?เพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เฉพาะทำนองเพลง และให้ผู้อื่นประพันธ์เนื้อเพลง มีจำนว?42 เพลง
 
 
 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกีฬามาตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงโปรดกีฬาเทนนิ?หมากรุ?จักรยา?สก?สเกตน้ำแข็?และฮอกกี้น้ำแข็ง เป็นต้?

ต่อมาพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบ ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เองที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐา?และเมื่อ 19 เมษายน ?? 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเรือใบประเภท โอ.เค ขนาด 13 ฟุ?ชื่อ เวคา จากหน้าพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิ?จังหวัดประจวบคีรีข้นธ์ ข้ามอ่าวไทยไปยังอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุร?ได้ทรงนำธง ?ราชนาวิกโยธิ??ปักเหนือยอดก้อนหินใหญ่ที่ชายหาดของอ่าวเตยงาม แล้วได้ทรงลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลาจารึกข้อความถวายสดุดีแด่พระองค์ท่า?
   

 

 
 
 

พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษ?เทคโนโลยีสารสนเท?วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย?

ด้านการศึกษา
“… ในประเทศไทยนี้ถ้าดูจากสถิติก็มีพลเมืองเพิ่มขึ้นทุก?วั?จึงสันนิษฐานได้ว่าพลเมืองของประเทศไทยนี้อยู่ในวัยเรียนอยู่เป็นส่วนมากทุก?ปี การที่ส่วนรวมคือ ประชาชนทั้งประเทศเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีแล้ว จึงต้องช่วยกันจัดการให้เยาวช?ให้ประชาชนที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ด?เราจะไปอาศัยรัฐบาลหรืออาศัยทางราชการที่จะช่วยให้บ้านเมืองมีความเจริญด้านเดียวไม่ได้เพราะว่าในสมัยนี้ถือว่าเป็นสมัยประชาธิปไตยทุกคนมีส่วนในงานของประเทศชาติ... ?

(พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ?เมื่อวันที?20 กันยาย??? 2512)

   
 

พระราชประวัต?/a>
| ??? จากในหลว?/a> | พระอัจฉริยภา?/a> | โครงการพระราชดำร?|พระราชพิธีการครองราช?/a>?
?img src="image/03.jpg" width="23" height="972">
Copy Right 2500 Finansa Life Assurance Co.,Ltd. All rights reserved
Design and Power by IT Center