สายพนักงาน
สายตัวแทน
 
........................................................................................................................................................................................................

 
บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด

บริษัทประกันชีวิตในเครือบริษัท ฟินันซ่า จำกัด ( มหาชน )

 

บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยผู้ที่ร่วมงานกับบริษัทฯ จะได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานพร้อมค่าตอบแทน และสวัสดิการอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจประเภทเดียวกันอาทิเช่น

•  ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร
•  ประกันชีวิต
•  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
•  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•  เงินกู้สวัสดิการ
•  การนำเที่ยวประจำปี
•  การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี
• สโมสรพนักงาน

บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงาน ด่วนดังนี้

โปรแกรมเมอร์ หรือนักวิเคราะห์ระบบ (จำนวน 2 อัตรา)
เจ้าหน้าที่บัญชี (จำนวนหลายอัตรา)
เลขานุการผู้บริหาร (จำนวน 1 อัตรา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ (จำนวนหลายอัตรา)

คุณสมบัติ
โปรแกรมเมอร์ หรือนักวิเคราะห์ระบบ
- สามารถเขียนโปรแกรม Windows & Web Application โดยใช้ภาษา VB, VB.NET, ASP, ASP.NET ได้
- สามารถใช้งาน MS SQL Server, Crystal Report ได้
- หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม หรือ การวางระบบงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน เขียนโปรแกรม และวางระบบงานของบริษัท

เจ้าหน้าที่บัญชี
- อายุไม่เกิน 25 ปี
ลักษณะงาน งานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท

เลขานุการผู้บริหาร
- อายุไม่เกิน 28 ปี
- หากมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
ลักษณะงาน ติดต่อประสานงาน , พิมพ์เอกสาร เตรียมและจัดเอกสาร

เจ้าหน้าที่ธุรการ
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 9 , 000.- บาท
ลักษณะงาน ติดต่อประสานงาน และงานเอกสารต่างๆ

คุณสมบัติสำหรับทุกตำแหน่ง
•  เพศชาย /หญิง
•  วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
•  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
•  มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
•  มีความกระตือรือร้น มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทนและซื่อสัตย์
•  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Word, Excel
•  ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน คือวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.


  
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด 388 อาคารอามิโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนบี ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2632-5000 ต่อ 5630,5631
E-mail: hrd@finansalife.com Website: www.finansalife.com
 
Copyright เกี่ยวกับกฎหมาย Legal Policy
Finansa Life Assurance Co.,Ltd. All rights reserved.
Design and Power by IT Center
Last Update : December 25, 2006