วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558 
 
 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท
 

เพื่อความสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียวกันกับกลุ่มฟิลลิป แคปปิตอล (phillip Capital Group) ทางบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น

   

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โดยมีชื่อภาษาอังกฤษคือ Phillip Life Assurance Public Company Limited (www.philliplife.com)

 

2032 อาคารฟิลลิปประกันชีวิต ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2032 Phillip Building, New Petchaburi Rd., Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand

 

ทะเบียนบริษัท 0107556000671

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

 

ทางบริษัทฯ ใคร่ขอถือโอกาส ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ทางบริษัทฯ ขอยืนยันการให้บริการที่มีคุณภาพต่อท่านเสมอไป

Click ที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)